:: Photo Gallery
Представяне на книгата "Казуси от практиката на здравния медиатор" - проект "Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца"

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net