Шеста национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ - Програма за профилактика на рака на маточната шийка
28.09.2012 zdravenmediator.net - Диляна Дилкова

На 25 и 26 септември 2012 г. се проведе шестата по ред национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“. Този път срещата беше посветена на представянето на Националната програма за първична профилактика на рак на маточната шийка. Участници в срещата традиционно бяха здравните медиатори от цялата страна, а от страна на институциите присъстваха представители на НССЕИДВ, председателят на Парламентарната здравна комисия, Министърът на здравеопазването и други представители на министерството, регионалните му поздразделения (РЗИ), БЛС, Сдружението на общопрактикуващите лекари, Червеният кръст и НПО. Гости на Националната среща бяха и студентите по медицина от ромски произход, които учат в медицинските университети в София, Варна и Плевен.
Официално бяха представени и националният координационен съвет на Програмата, както и регионалните координатори от РЗИ. Оттук нататък работата по изпълнение на Програмата се пренася на регионално ниво, където се очаква да се сформират екипи с участието на координаторите, здравните медиатори и други заинтересовани страни. Започва провеждането на информационна кампания и срещи с ОПЛ, директори на училища, учители, родители.
Както стана ясно през първия ден от срещата, ваксината ще бъде безплатна за 12-годишните момичета – заявяването на желание за ваксиниране става при ОПЛ, който поръчва и поставя ваксината на 3 приема. Желанието на МЗ е постепенно обхватът да се увеличи и да бъдат обхванати и други възрастови групи, но за момента поради ограничения ресурс Програмата ще се фокусира върху групата на 12-годишните. Изпълнението на Програмата и постигнатите резултати ще бъдат отчетени през 2017 г.
По време на официалното откриване на срещата на 26 септември проф. Ивайло Търнев като представител на Мрежата съобщи още една добра новина – след разговори и кореспонденция с Министерство на финансите е договорено през 2013 г. в България да работят 130 здравни медиатори (вместо досегашните 109).
В рамките на двудневната среща в София нашите приятели от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве организираха семинар за подобряване на уменията на здравните медиатори – „Репродуктивно здраве. Ефективни здравни послания“. В семинара взеха участие 18 здравни медиатори, които получиха допълнителна информация относно дейностите по семейно планиране, които извършват в кварталите. Здравните медиатори имаха възможност и да застанат пред истинска камера и да отправят своите здравни послания по избрани от тях теми, за да усъвършенстват уменията си за представяне и комуникация.   

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net