:: електронни медии

"Нов здравен медиатор в Русе" (в "DUNAVMOST")

От 1 юни е назначен втори здравен медиатор в Община Русе.

Росица Христова притежава бакалавърска и магистърска степен и необходимата  квалификация, познава здравното и социалното законодателство и специфичните проблеми на общността, тъй като е от ромски произход.

Здравният медиатор е назначен след проведен подбор съгласно изискванията на Наредбата за дейността на здравните медиатори и преминато обучение, организирано от Националната мрежа на здравните медиатори и Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. Обучението продължи в рамките на един месец и след успешно положен изпит Росица Христова получи сертификат за професионална квалификация „здравен медиатор“.

Автор: Петя Георгиева

Още подробности четете в линка по-долу:


https://www.dunavmost.com/novini/nov-zdraven-mediator-v-ruse?fbclid=IwAR3WcDlAGn1Jd0gBdPALiUIM0Ze1DixE4_hHVMlHpDvrPbkXmv1tDsazkr4

 f4908cd93442469ea5fc35df85c79015.jpg
 

Още в електронни медии:

» Професия или мисия? Какво е да си здравен медиатор - разказва Юлия Симеонова
» Здравният медиатор Мильо Добрев – мисионер във Варна
» Наводненията в Мизия


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net