:: Актуални обяви

Допълнително заплащане за здравните медиатори в условията на Коронавирус
На вниманието на общинските администрации, в които работят здравни медиатори на първа линия в условия на Коронавирус по проект BG05M9OP001-1.099-0001

О Б Я В А - здравен медиатор за община Тунджа, 1 юли 2020 г.
Във връзка с реализацията на Дейност 11 „Здравни кампании за подобряване информираността на уязвимите групи с фокус роми по отношение на здравна превенция”, ще бъде направен подбор за назначаване на 1 здравен медиатор в с. Могила и с. Бояджик. Дейността ще бъде осъществена от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ (НМЗМ), в качеството си на партньор на община Тунджа по проект „КОМПАС“ – Интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатора за община Тунджа
Във връзка с реализацията на Дейност 11 „Здравни кампании за подобряване информираността на уязвимите групи с фокус роми по отношение на здравна превенция”, по която ще бъде направен подбор за назначаване на 3-ма здравни медиатори в с. Бояджик, с. Могила, с. Робово, с. Ботево и с. Завой.


Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
Във връзка с регистрирането на нови случаи на морбили през 2019г. и възникналата епидемична опасност, предоставям за сведение и незабавно изпълнение от здравните медиатори в България писмо от д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.


Петър Цветанов, зам. председател на НМЗМ
Анкета ЗМ
Анкета, изготвена в рамките на Българо-швейцарската програма, програма ЗОВ, изпълнявана съвместно от МЗ, МТСП и МОН. Анкетата цели да се направи анализ за услугите по семейно планиране, предоставяни от ЗМ по места. Тази анкета има голямо значение за изследване ефективността на мерките по семейно планиране в България и е само част от един много по-голям анализ. Въпреки всичко анкетата е много важен елемент и затова е необходимо да я попълнят максимално много здравни медиатори.


Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” /НМЗМ/
в партньорство с община Монтана
Обявява подбор за избор на здравен медиатор по проект: „Комплексен подход за ромско включване в община Монтана“ – един медиатор за кв. Кошарник, гр. Монтана;

Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор
на 20 курсисти от ромски произход за подготовка за кандидатстване за специалностите
Медицина, Стоматология и Фармация в медицинските университети на България.

Кампания „Дом и сигурност за всеки”
Кампанията цели да събере обществена подкрепа за приемане и изпълнение на конкретни мерки, насочени към преодоляване на заплахата от бездомничество. Кампанията ще се изпълни в цялата страна в периода 15 октомври - 15 ноември 2017г.
Подписка - Валери Симеонов

Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
Работна среща по проект „T.E.A.M. – Заедно постигаме повече”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ 2014-2020 на Европейския съюз.


КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”
Фондация „Център - Надя” и Национална мрежа на здравните медиатори в сътрудничество с
Фондация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” и Проект „Права на човека”
ОБЯВЯВАТ
КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ: 21 септември 2015 г.
Oператори за заснемане на работна среща и посещения в кварталите в Ковачево и Благоевград
Международната организация по миграция, проект EQUI HEALTH, търси Консултант за заснемане на документално видео за първото работно посещение в рамките на Регионалната пилотна инициатива "Здравната медиация и ромите" в България (9-11 юни 2014 г.).
Покана за представяне на оферта за услуга по печат на информационни материали
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ кани всички заинтересовани фирми да представят оферта за изпълнение на услуга по печат на информационни материали по проект ROMA MATRIX GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES AGREEMENT NUMBER — JUST/2012/FRAC/AG/2624. Целите на проекта ROMA MATRIX са насочени към преодоляване и намаляване на проявите, свързани с ксенофобия, дискриминация, расизъм и антиромски настроения, както и към създаване на условия за повишаване на толерантността и интеграцията.
НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА!
РИСКОВЕТЕ ПРИ СЕЗОННАТА РАБОТА
Националната комисия за борба с трафика на хора апелира – бъдете внимателни, когато планирате сезонна работа извън страната!
Все повече фирми в по-малките градове наемат хора на работа с обещание да ги командироват дългосрочно в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми в страната, които защитават наетите сезонно работници и успяват да убедят хората търсещи работа, че за тях няма рискове. Сред зачестилите случаи на трафик с цел трудова екплоатация през последните 2 години най-много хора са станали жертва на тази схема с обещания за добре платена работа за Германия, Белгия и Чехия.
Примерна обява за общини

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net