:: Новини

Мрежата участва в кръгла маса от партньорски проект за разпознаване на заплахата - трафик на жени с цел сексуална експлоатация
12.06.2024 zdravenmediator.net
Като партньор по проект I Rise, too: Овластяване на жените и момичетата от ромските махали за разпознаване на трафика на хора с цел сексуална експлоатация като форма на насилие, основано на пола, представители на НМЗМ участваха в заключителна кръгла маса на 7 юни в София съвместно с водещите експерти на фондация Дигнита. По време на срещата бяха представени анализи, базирани на теренни проучвания в ромски общности в Казанлък и в Нови пазар.
ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ УЧАСТВАХА В ПЪРВИЯ ЕТАП НА ИНИЦИАТИВАТА „НАШИТЕ ОБЩИ ЦЕННОСТИ“
10.05.2024 zdravenmediator.net
През октомври 2023 г. Национална мрежа на здравните медиатори започна изпълнението на инициатива "Нашите общи ценности! Повишаване на способността за разбиране на основните ценности на ЕС сред ромски общности.“, Фонд „Действие“ в рамките на проект „Права и ценности“, финансиран от Европейския съюз и Фондация „Институт Отворено Общество“. Екипът на проекта включва Диляна Дилкова и Цвета Петкова, Иванка Абаджиева и проф. Майя Грекова.
ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО НА 32 НОВИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ
15.04.2024 zdravenmediator.net
На 14 април 2024 г. приключи успешно обучението за придобиване на


професионална квалификация „здравен медиатор“ на випуск 2024 г.

Обучението се организира от Факултета по обществено здраве на Медицинския университет-София, съвместно с Национална мрежа на здравните медиатори.


ПОКАНА за предоставяне на оферти за избор на експерт-юрист
29.11.2023 zdravenmediator.net
Изготвяне на Правен анализ за представяне на препоръки за регулаторни промени с цел подобряване на предоставянето на услуги със специален фокус върху уязвимите групи в процеса на прилагане на националните здравни политики на централно и местно ниво по проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“
ПРОГРАМА НА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ „ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА“
30.10.2023 zdravenmediator.net
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ
„ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА“

30 НОЕМВРИ - 2 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОД ПАТРОНАЖА НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ 49-тоНАРОДНО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Завърши цикъл надграждащи обучения за екипите на терен по проект „Заедно днес, заедно утре“ на Община Малко Търново
02.10.2023 zdravenmediator.net
Снимка:(childcare-mt-bs.eu)

В периода април – септември 2023 г. бяха проведени поредица от обучения за екипите, които работят на терен в гр. Бургас (кв. Меден Рудник и кв. Горно езерово), гр. Малко Търново и с. Звездец. Обученията са част от дейностите по проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст", в който е партньор и Национална мрежа на здравните медиатори. Целта на проекта е най-уязвимите семейства, в които има деца до 6 г. да имат по-добър достъп до здравни и социални услуги, особено в първите 1000 дни, а след втората си година да посещават редовно ясла и детска градина като първа стъпка и основа за включване в образователния процес в училище.

Позиция на Управителния съвет и Етичната комисия на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“
26.09.2023 zdravenmediator.net
Във връзка с публикацията в онлайн медия trafficnews.bg от 21.09.2023 г. със заглавие
,,Задържаните с хероин на Централна гара - малък мъж и здравен медиатор към Община Пловдив“,
Регионален форум в Ботевград по проект „Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“
21.09.2023 http://zdravenmediator.net/
На 20 септември в Ботевград се проведе регионален форум по проект „Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“. Организатор на форума беше Националната мрежа на здравните медиатори, а домакин беше община Ботевград. Срещата беше посветена на популяризиране на промените в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването, които разширяват достъпа на здравно-неосигурените бременни жени до профилактични прегледи, изследвания и хоспитализации в периода на бременността. Представени бяха разработените в рамките на инициативата Всяко бебе е БЕЗценно анализи на достъпа на здравно-неосигурените бременни жени до здравни грижи, както и анализът „Цената на безразличието“ (ЛАРГО, 2021 г.), данните от който залегнаха в основата на кампанията за промяна на Наредба 26.
Над 60 здравни медиатори и специалисти, работещи сред уязвими общности, се обучават да подкрепят кърменето
21.08.2023 zdravenmediator.net
Обученията са организирани от Националната мрежа на здравните медиатори в сътрудничество с Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“, в рамките на проект „С грижа от 0 до 3“, финансиран от фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“ .
Удължен е срока до 30 юни 2023 г. за избор на кандидат-студенти от ромски произход
15.06.2023 zdravenmediator.net
Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява удължаване на срока до 30 юни 2023 г. за конкурса за избор на кандидат-студенти от ромски произход.
Всички останали условия от регламента за кандидатстване остават същите:

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС
за избор на кандидат-студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в България 2023 - 2024
________________________________________
Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина. Обучението се реализира по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Фондация „Тръст за социална алтернатива" финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които са силно мотивирани да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2023-2024 ще са в X, XI или в ХІІ клас, както и за млади хора завършили средното си образование през последните 5 години.

Условия за кандидатстване:

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net