:: Новини

„Да поговорим за предпазване от болести“ – Мрежата в партньорство с Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC)
05.03.2014 ZdravenMediator.net
Диляна Дилкова, ръководител на проекта за България
Проект „Да поговорим за предпазване от болести“ има за цел да подпомогне комуникацията между здравни специалисти, здравни медиатори и родители в областта на ваксино-предотвратимите заболявания. За целта в България и още три европейски държави (Румъния, Чехия и Унгария) бяха преведени и културно адаптирани наръчник и помагало, които предоставят обширна информация относно спецификата и протичането на ваксинопредотвратимите заболявания, ползите от имунизация, отговори на най-често задаваните от родителите въпроси, свързани с приложението на ваксините и др.

Първо заседание на НССЕИВ за 2014 г.
27.02.2014 ZdravenMediator.net
На 25 февруари зам. председателят на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” участва като представител на Мрежата в първото за 2014 г. заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет. Заседанието се проведе под ръководството на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Започна новата учебна година за здравни медиатори
25.02.2014 ZdravenMediator.net
Във Факултета по обществено здраве на Медицински университет-София бе открита учебната 2014 година за здравните медиатори от цялата страна.
В България Мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава и през тази година още 21 души ще бъдат обучени от преподаватели от Факултета по обществено здраве, медицински специалисти и представители на неправителствения сектор. Обучението ще продължи 14 дни и ще завърши с връчване на сертификати за професионална квалификация на 10 март 2014 г.

МРЕЖАТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ СТАНА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА ДЕЦАТА
19.01.2014 ZdravenMediator.net
В началото на декември 2013 г. Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ беше прието за член на Националната мрежа на децата (НМД) – свободен алианс от над 100 НПО, работещи в областта на образованието, социалните услуги, здравеопазването и други сфери, с водеща цел за застъпничество за правата на децата и тяхното благоденствие в България.
Здравни медиатори ще промотират по места стипендиантска програма за роми-студенти по медицина
20.11.2013 прессъобщение на фондация „Интелдей“
На 19 ноември в хотел „Шипка“, София, беше проведено еднодневно обучение на 15 здравни медиатори от цялата страна. Обучението беше организирано от Фондация „Интелдей“ в рамките на Програма „Стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи“ на Институт „Отворено общество“ – Будапеща, и Стипендиантската програма на Ромски образователен фонд – Будапеща, в тясно сътрудничество с Институт „Отворено общество“ – София.
БАСП на 20 години
15.11.2013 ZdravenMediator.net
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве тържествено отбеляза своята двадесетгодишнина. Кръглата годишнина на Асоциацията се проведе на 14 ноември 2013г. в Гранд хотел София. БАСП събра колеги от клонове в страната, НПО, партьорски мрежи, преставители на МЗ, МВнР, НССЕИВ, ФНООН, СЗО, УНИЦЕФ, НМД, Френско посолство, Британско посолство, млади доброволци, лекари, университетски преподаватели, представители на медиите.
Девета световна среща на българските медии. Медиите и националните каузи
28.10.2013 ZdravenMediator.net
Деветата световна среща на българските медии се проведе от 13 до 18 октомври в три български града: София, Пловдив и Велико Търново. На 15 октомври по време на срещата в Пловдив проф. Ивайло Търнев, Боянка Врагова и Ангел Михайлов представиха дейността на здравните медиатори в България
Девета национална конференция по етика с международно участие. Европейските етични стандарти и българската медицина
28.10.2013 ZdravenMediator.net
На 25-26 октомври в София се състоя Деветата национална конференция по етика, организирана от Медицинския университет – София, Българската академия на науките и Българския лекарски съюз. От името на Националната мрежа на здравните медиатори в Конференцията взеха участие Цвета Петкова, Диляна Дилкова, проф. Ивайло Търнев и студентът по медицина Мирослав Ангелов.
VII Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
10.10.2013 ZdravenMediator.net
На 27 септември, 2013, в Гранитна зала на Министерски съвет се проведе VII Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС на Р България, съвместно с Комисията по здравеопазването към 42-то Народно събрание на Р България и Министерството на здравеопазването. Партньори на инициативата са Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Национална мрежа на здравните медиатори в България, Националното сдружение на общопрактикуващите лекар в България, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, пациентски организации, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн.
МРЕЖАТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА МЕДИАЦИЯ В УЕЛВА, ИСПАНИЯ
26.09.2013 ZdravenMediator.net - Диляна Дилкова
Представители на Мрежата на здравните медиатори се включиха в работна група, фокусирана върху медиаторството, чиято първа среща се състоя на 20 септември в гр. Уелва, Испания. Работната група беше организирана в рамките на голяма конференция, посветена на интеркултурната медиация. Организаторите от университета в Уелва бяха подбрали разнообразие от теми, сред които Модели за интеркултурна медиация е Европа, Интеркултурна компетентност на професионалистите, предоставящи здравни услуги, Бариери в достъпа до здравната система, основани на културни различия, Комуникационни стратегии в интеркултурната медиация, Психично здраве и др.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net