:: Новини

Работна среща по профилактика на морбили сред малцинствата
06.04.2010 ZdravenMediator.Net
Днес се състоя първа работна среща за подобряване имунизационното покритие на трудни за достъп популационни групи, организирана от Сдружение „Хигия +” с участието на зам.министъра на МЗ - доц. Тодорка Костадинова, д-р Ангел Кунчев и д-р Радосвета Филипова от Дирекция „Надзор на заразните болести” към МЗ, д-р Тенчо Тенев, главен държавен здравен инспектор, Росица Иванова - секретар на НССЕДВ към Министерски съвет, д-р Любомир Киров - председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари, Мариела Мирчева и д-р Тодорка Белева от Глаксо Смит Клайн, д-р Асен Пачеджиев - Сдружение „Хигия +”, проф. д-р Ивайло Търнев - Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” и Петър Цветанов - председател на Сдружение „Националната мрежа на здравните медиатори”.
Позитивен дух на среща в МЗ
01.04.2010 ZdravenMediator.Net
На 30.03.2010 се състоя среща в Министерство на здравеопазването с участието на доц. Тодорка Костадинова-зам.министъра на МЗ, Нина Шербетова-директор на Дирекция “Управление на проекти и програми” в МЗ, Росица Иванова от НССЕДВ към Министерски съвет, Харалд Хаубен от ВВІ – Франция, Валери Панджаров-Фондация “Екип” и проф. д-р Ивайло Търнев-Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори".
Ромският образователен фонд отпуска стипендии за студенти от ромски произход
23.03.2010 ZdravenMediator.Net
Стипендиантската програма РМУСП на Ромския образователен фонд отпуска на конкурсни начала стипендии за студенти от ромски произход, които са граждани на една от следните страни: България, Босна и Херцеговина, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, Чехия и Черна Гора.
И в Македония ще има здравни медиатори
18.03.2010 ZdravenMediator.Net
По покана на Македонската асоциация за здравно образование и проучвания – HERA и на Фондация„Отворено Общество” – Скопие, двама от членовете на Мрежата – проф. Ивайло Търнев и д-р Радосвета Стаменкова – проведоха тридневно обучение в Скопие от 8 до 10 март 2010г.
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ „ЛОБИРАНЕ И РАБОТА С МЕДИИ”
17.03.2010 ZdravenMediator.Net
Уважаеми здравни медиатори,
В рамките на проект „Кампания за утвърждаването на здравния медиатор сред обществеността и институциите” предстои провеждането на практическо двудневно обучение за повишаване на капацитета на седем здравни медиатори в областта на лобирането и работата с медии. Обучението ще се проведе в средата на месец април в София. Допълнително ще съобщим точните дати.

На вниманието на представители на общините и на всички здравни медиатори!
05.03.2010 ZdravenMediator.Net
Представители на Мрежата договориха провеждането на обучение на нови здравни медиатори в сертифицираните медицински колежи в градовете Враца и Пловдив. Това се налага от факта, че в много общини бройките за тази позиция са незаети по редица причини – текучество, липса на обучени здравни медиатори и други. Интерес към обучение на нови здравни медиатори имат и общини, които искат да въведат тази практика и да кандидатстват за делегиран бюджет за следващата година.
Здравни медиатори участват активно в извънредните имунизационни кампании срещу морбили
02.03.2010 ZdravenMediator.Net
Все още са тревожни резултатите за разпространението на морбили в страната. Във Стара Загора са открити най-много случаи на морбили. Сериозно засегнати от заболяването са и областите Варна, Сливен, Ямбол, Бургас и Добрич.
Привет на всички членове на мрежата
25.02.2010 ZdravenMediator.Net
Дойде време да ви занимаем и с финансовото състояние на мрежата. Дълго време отлагахме този момент, защото все си казвахме да не е по празниците или още не е сигурно работното ни място. Искаме и да ви уведомим, че поставяме на обсъждане предложение – всеки, който до края на 2010г. има неплатен членски внос за 3 години да се самоизключва от организацията.
Стартира новият проект на Мрежата
04.02.2010 ZdravenMediator.Net
През месец февруари Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” започва изпълнението на проект „Кампания за утвърждаването на здравния медиатор сред обществеността и институциите”, целящ утвърждаването на здравния медиатор сред обществеността и институциите. Проектът е с продължителност 5 месеца и е финансиран от програма „Рома” на Фондация „Институт Отворено общество – София”.
На вниманието на всички здравни медиатори
20.01.2010 ZdravenMediator.Net
От 01.01. 2010 влязоха сериозни промени в ЗЗО и приетия НРД 2010, които регламентират правата и задълженията ни като здравноосигурени. Размерът на здравната вноска през 2010 година вече е 8%. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица тази година вече е 420 лв. Всички безработни, които желаят да си внесат здравните осигуровки, са длъжни да се осигурят върху половината от минималния осигурителен доход за 2010 година и сумата е 16,80 лв.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net