:: Новини

Наши представители на работна визита в община Хамм, Германия
24.11.2016 zdravenmediator.net
От 14 до 17 ноември 2016 Георги Николов – ЗМ от Самоков и Цвета Петкова – член на УС на НМЗМ, посетиха община Хамм, Германия. Цвета Петкова беше поканена лично от заместник кмета - Тео Хесе, да представи работещи модели за преодоляване на проблеми, свързани с образованието на ромски деца и ученици и подходи за работа в общността. Както в България, така и в Германия най-често срещаните проблеми са чести отсъствия , ранно отпадане от училище, трудна комуникация с родителите на ромски деца, които живеят и учат в Германия.
Участниците в инициативата „For Roma with Roma” от България получиха висока оценка по време на заключителната среща в Брюксел
10.11.2016 zdravenmediator.net
В рамките на инициатива на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия „For Roma with Roma“, за периода януари – март 2016 г., НМЗМ - клон Добрич, организира „Панаир на професиите“. Целта на инициативата беше чрез интересен и забавен начин да се променят нагласите и стереотипите сред младежите и да се насърчи равенство между различните етнически групи.
Здравни медиатори отбелязаха Световния ден за миене на ръце
02.11.2016 zdravenmediator.net
В периода 10 октомври - 30 октомври 2016 г. 16 здравни мадиатори в 13 общини се включиха в отбелязването на Световния ден за миене на ръце - 15 октомври, който тази година премина под мотото “Да превърнем миенето на ръце в навик!”. Екипът на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” получи съдействието на общинските администрации, различни образователни институции и центрове за обществена подкрепа. Здравните медиатори, които се включиха в кампанията са: Катя Кирилова и Антоанета Ефтимова (Благоевград), Веселина Огнянова (Белица), Стефан Коларов (Бургас), Мирена Бочева (Бяла Слатина), Офелия Коцева и Кристина Маринова (Видин), Стоянка Стоименова (Долна Баня), Анастасия Филипова и Деяна Иванова (Малко Търново), Юлияна Божилова (Провадия), Боянка Врагова (Панагюрище), Бисер Неделчев (Разлог), Ани Йорданова (Разград), Камелия Методиева (Самоков), Фанка Иванова (Харманли).
ЗАПОЧНА ВТОРА ПОРЕДИЦА РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ
22.10.2016 zdravenmediator.net
На 21 и 22 октомври 2016 г. в гр. София се проведе първата от втората поредица регионални срещи на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”, планирани по проект “Заедно за по-добро здраве”. На нея присъстваха 29 здравни медиатори от областите София, Перник, Благоевград, Кюстендил и София град.
Десет здравни медиатори на работна среща в НССЕИВ
20.10.2016 zdravenmediator.net
Десет здравни медиатори взеха участие в работна среща, организирана от Секретариата на НССЕИВ по изпълнение на проект „Заедно постигаме повече“. Целта на проекта е укрепване на националния консултативен процес чрез Национална ромска платформа като механизъм за диалог, участие, обмен и сътрудничество на заинтересовани страни по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020.
Още 10 здравни медиатори завършиха обучението за работа с деца на тема “Хигиена”
08.09.2016 zdravenmediator.net
На 5-7 септември 2016 г. с София се проведе обучение на втора група здравни медиатори, организирано в рамките на програма PHASE - Обучение на деца за подобряване на личната и обща хигиена, проект “Заедно за по-добро здраве”, финансиран от компания ГлаксоСмитКлайн и изпълняван от Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”. Обучители бяха Диляна Дилкова и Иванка Абаджиева в партньорство с вече опитните по темата здравни медиатори Веселина Огнянова (Белица) и Мирена Бочева (Бяла Слатина), които споделиха своя опит и изводи от работа с групи деца.
НМЗМ: Промяна отвътре навън! ТРИДНЕВНА СРЕЩА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА НМЗМ Банкя, 19-21 август 2016г.
22.08.2016 zdravenmediator.net
От 19 до 21 август 2016г. в гр. Банкя, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ проведе тридневна среща по стратегическо планиране. В сесията взеха участие представители на УС на НМЗМ, подръжници, партньори и експерти на Мрежата, както и 15 ЗМ, предварително избрани на подготвителните пет срещи по места и представляващи различните региони на страната.
Срещата се модерира от д-р Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор на БАСП, обучител на ЗМ и член на НМЗМ, която има национален и международен опит във воденето на процса за изработване на стратегически план.

Информационна кампания посветена на здравни въпроси организираха здравните медиатори в квартал "Огоста" на гр. Монтана
03.08.2016 zdravenmediator.net/
Здравни медиатори от проект „Комплексен подход за ромско включване в Община Монтана“ по Българо-Швейцарска програма, проведоха информационна кампания в квартал “Огоста”, която има за цел – засилване ролята на ЗМ в община Монтана и превръщането им в ресурс за въздействие и помощ сред уязвими групи за изпълнение на дейностите по проекта. “Тази кампания е подготвителната фаза на предстоящата ни работа в ромските квартали. Вярвам, че утвърденото доверието на хората към нас, ще ни отвори врати за ефективно изпълнение на предстоящото през есента картографиране.” – категоричен е Петър Цветанов.
МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ“
23.06.2016 zdravenmediator.net
Между 13 и 15 юни 2016 г. по проект „Заедно за по-добро здраве“, изпълняван от Националната мрежа на здравните медиатори и финансиран от компания ГлаксоСмит Клайн, се проведе работно посещение в България с участието на представители на партньорските НПО от Румъния, Унгария и Словакия, представители на ГлаксоСмитКлайн от офисите в Лондон, Брюксел, Братислава, Белград и София и представител на Европейския алианс за обществено здраве (EPHA).
Четвърта поредна среща на медиатори и координатори на медиаторски програми от Европа в Севиля, Испания
10.06.2016 zdravenmediator.net
В периода от 6-8 юни 2016 г. се проведе Четвърта поредна среща на здравни медиатори и координатори на медиаторски програми от цяла Европа. Срещата беше организирана в рамките на инициативата "Здравна медиация сред ромската общност”, която е част от проект “EQUI HEALTH - Подобряване на достъпа до качеството на здравни грижи и услуги за мигранти, роми и други уязвими групи”, изпълняван от Международната организация по миграция (IOM), със съдействието на Сдружение “Национала мрежа на здравните медиатори”
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net