:: Новини

Регионална среща на здравни медиатори в Пловдив
31.01.2018 zdravenmediator.net

   На 26 и 27 януари 2017г. в Пловдив се проведе поредна регионална среща на здравните медиатори от области Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали и Хасково. Темата на срещата беше работата на здравните медиатори с най-маргинализираните хора от местните общности, подходите и възможностите за подобряване на техния живот, здраве и здравна култура. Здравните медиатори споделиха тежки казуси от практиката си, както и успешни инициативи. Бяха обсъдени проблеми с рабтните места, работата в екип с местни институции, отчетността, вътрешния мониторинг в Мрежата. Отделни сесии бяха посветени на запознаване с Националната програма за превенция на ротавирусите, осмисляне на социалните норми в техните положителни и отрицателни аспекти, ориентирането в медийното море от информация и разпознаването на истинските от фалшивите новини.
   За първи път, освен здравните медиатори, в срещата взеха участие и гости от Министерство на здравеопазването – Снежана Поповска и д-р Мария Тюфекчиева от Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите“. Те се запознаха с трудностите и успехите на здравните медиатори от петте области, разясниха механизмите, по които се ръководи здравно-медиаторната програма на държавно ниво, дискутираха по въпроси, поставени от здравните медиатори. В следобеда на първия ден от регионалната среща г-жа Поповска и д-р Тюфекчиева посетиха Шекер махала – един от пловдивските ромски квартали. Посещението, организирано от здравния медиатор Ракип Хюсеин, имаше за цел да запознае гостите ни с условията на живот и проблемите на местните хора, със спецификите на работата на здравния медиатор в квартала. В рамките на посещението беше проведена и среща с ръководителите на здравния медиатор в Район Северен.
   През втория ден от регионалната среща в нея се включи и д-р Красимир Асенов, заместник-кмет на Район Северен на Община Пловдив. Бяха обсъдени и възможностите за разширяване на здравно-медиаторната програма в района и предстоящият избор и обучение на нов здравен медиатор.


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net