:: Новини

Национална мрежа за децата настоява за регламентиране и утвърждаване на модела на здравните медиатори
14.08.2017 http://nmd.bg - НМД

На 2 август 2017 г. представители на Национална мрежа за децата проведоха среща със заместник –министър Светлана Йорданова от Министерство на здравеопазването, на която обсъдиха модела на работа на здравните медиатори и необходимостта от включване на дейността в Закона за здравето включително разработване и прилагане на указания или насоки, свързани със стандарти за качество и финансиране. От страна на Мрежата, участие в срещата взеха проф. Ивайло Търнев от Националната мрежа на здравните медиатори, д-р Радосвета Стаменкова от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и Дани Колева и Мила Ташкова от Секретариата на НМД.

Зам. министър Йорданова изрази желание за сътрудничество и работа в партньорство по темата като представителите на гражданския сектор се ангажираха да изпратят конкретните си писмени предложения за това как съществуващата нормативна рамка може да бъде подобрена с оглед осигуряване на качество и устойчивост на работата на здравните медиатори в страната и по-добър достъп до здравни грижи и услуги на уязвими деца, родители и общности.

Цялата новина:  http://nmd.bg - ОТТУК!

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net