:: Новини

Четвърта национална среща "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика"
13.12.2011 ZdravenMediator.net - Калин Диков


От 8 до 9 декември в София се проведе четвъртата национална среща "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика", подкрепена за пореден път от Glaxo Smith Kline България. Този проект се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет с Председател г-н Цветан Цветанов, съвместно с Комисията по здравеопазването към 41-то Народно събрание на Република България. Партньори на ициативата са Министерство на здравеопазването, Българско сдружение по ваксинопрофилактика и "Национална мрежа на здравните медиатори".
20 здравни медиатори от цялата страна преминаха през втората обучителна сесия по програмата РОМЕД на Съвета на Европа
01.12.2011 ZdravenMediator.net - Калин Диков
В периода от 23-ти до 25-ти ноември в гр.Банкя се проведе обучителен семинар, организиран от Съвета на Европа (СЕ) по програмата РОМЕД.
Удължава се крайният срок на конкурса за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина до 01 декември 2011 г.
10.09.2011 ZdravenMediator.net
За трета поредна година Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на 30 курсисти от ромски произход за подготовка за кандидатстване за специалностите Медицина, Стоматология и Фармация в медицинските университети на България. Всички разходи, свързани с обучението, материалите, престоя и пътя на обучаемите се поемат по проекта, който е финансиран от Ромския образователен фонд. Крайният срок за подаване на документи е удължен до 1-ви декември 2011г.
Лъч надежда в здравеопазването за роми
07.09.2011 ZdravenMediator.Net
От 28 август до 4 септември 2011г. в комплекс „Лесопарка” край град Лясковец се проведе обучение по застъпничество за роми-студенти в медицинските университети. В обучението взеха участие и здравни медиатори, които разказаха на студентите за историята и статута на здравномедиаторската програма в страната, за участието на здравните медиатори в различни профилактични програми, извънредни здравни кампании и Националната мрежа на здравните медиатори, в която членуват. Очакванията са, здравните медиатори и медицинските специалисти-роми да са бъдещ екип в осигуряването на по-добър достъп до здравни услуги за роми.
ОБЩИНИТЕ ШУМЕН И НОВИ ПАЗАР ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА СОЦИАЛНИ СЪТРУДНИЦИ В СЕМЕЙНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР /СКЦ/
31.08.2011 ZdravenMediator.Net
Във връзка със създаването на Семейно-консултативни центрове в общините Шумен и Нови пазар, е обявен конкурс за социални сътрудници от местните общности със завършено средно образование. Други изисквания са те да владеят езика на общността и да са добре приети от нея.
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ЗДРАВНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА
17.08.2011 ZdravenMediator.Net
На 27.07.2011 Кабинетът прие План за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. В документа са заложени редица мерки за повишаване здравната култура на малцинствените групи и осигуряването на равен достъп до здравни услуги. Ключова фигура в изпълнението на Плана за действие е здравния медиатор.
Съветът на Европа проведе обучение на 20 здравни медиатори
03.07.2011 ZdravenMediator.Net - Калин Диков
Четиридневно обучение за двадесет здравни медиатори проведе Съветът на Европа. Това се случи от 29 юни до 02 юли в град Банкя. Самото обучение е следствие от Декларацията от Срещата на високо равнище, която се състоя на 20 октомври миналата година. Решението от нея е да се създаде Европейска програма за ромски медиатори. Целта е да се обединят съществуващите програми в държавите-членки, като се използват ресурсите, стандартите и методологията на Съвета на Европа. Координатор на обучението е Националният съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет.
Събитие на високо равнище - приносът на фондовете на ЕС за интеграцията на ромите
22.06.2011 ZdravenMediator.Net
На 21 и 22 юни 2011г. хотел Шератон-София стана домакин на първото от поредица събития на високо равнище в България. Те имат за цел да съберат на едно място представители на европейски, национални и местни институции, както и на гражданското общество, за да направят по-ефективни усилията им за подобряване на социално-икономическото положение на ромите. Фондовете на ЕС са възможност, която държавите членки на ЕС и европейските граждани предоставят, осъзнавайки, че ромите са част от общоевропейския дом.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УНИЦЕФ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И КАКВА Е РОЛЯТА НА ЗДРАВНИЯ СЕКТОР В ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИТЕ СЕМЕЙСТВА
07.06.2011 ZdravenMediator.Net - Димитринка Борисова
В периода 1-2 юни 2011 г. в гр.София, хотел „Дедеман Принцес”, УНИЦЕФ организира Национална конференция за ранно детско развитие и здраве.
Официално конференцията откри д-р Стефан Константинов - министър на здравеопазването. Той уточни, че крайната цел на усилията на МЗ е да бъде изцяло деинституционализирана системата за грижи за деца, което означава, че тенденцията е всичките 32 ДМСГД за деца от 0 до 3 г. да бъдат закрити, а децата, които не могат да се върнат в биологичните си семейства да бъдат отглеждани в алтернативни форми на грижа (приемни семейства, осиновяване, малки домове от семеен тип), за да получават пълноценна грижа.

Проведе се ново обучение за здравните медиатори по превенция на Хепатит В, Хепатит С и ХИВ
01.06.2011 ZdravenMediator.Net - Калин Диков, Сабире Рамадан
Медиаторите – участници в обучението ще се борят за сертификат от италиански университет.

На 21 май стартира ново обучение за 21 здравни медиатори от страната, доброволно заявили желание за участие. То е организирано от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве - БАСП. Обучението е по проекта H-CUBE, който се финансира от Изпълнителната агенция за потребители и обществено здраве към Европейския съюз и се изпълнява в 11 страни в Европа, като български представител в проекта е БАСП
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net