:: Новини

Мрежата започва реализиране на първия си проект
16.05.2009 ZdravenMediator.Net
Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" спечели първия си проект - „Професията здравен медиатор – успешен модел за интеграция”. Проекта ще се реализира в партньорство с "Институт Отворено общество - София", срока за изпълнението му е до 31. 12. 2009 г., а заложените дейности са следните:
Нови мобилни кабинети ще извършват прегледи сред уязвими групи и отдалечени райони
28.02.2009 ZdravenMediator.Net
На 27.02.2009 г. представители на Министерството на здравеопазването официално предоставиха 6 мобилни кабинети на ръководители на три районни центъра по здравеопазване. Предаването на кабинетите се извършва в изпълнение на проект „Подобряване на положението и интеграция на уязвими етнически малцинства със специална насоченост към ромите”, финансиран по Програма ФАР. В изпълнение на проекта Министерството на здравеопазването одобри Програма за скрининг и ранна диагностика на сърдечно-съдови, белодробни, онкологични и наследствени заболявания сред ромите и План за действие към нея. Изготвена е Здравната комуникационна и информационна стратегия и План за действие към нея.
Снежните преспи не успяха да провалят провеждането на планираното в Ямбол обучение - по здравен проект
27.02.2009 ZdravenMediator.net
От 20 до 22 февруари 2009 г. в гр. Ямбол се проведе обучение на тема „Подобряване на знанията и уменията на общински експерти по социални въпроси за работа сред ромска общност” по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, компонент „Здравеопазване”, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз.
Споразумение за сътрудничество
16.02.2009 ZdravenMediator.net
На 12. 02. 09г. след поредица от успешни разговори и последвали работни срещи се стигна до подписване на споразумение за сътрудничество между Институт "Отворено Общество" - София и Сдружеие „Национална мрежа на здравните медиатори”. То ще важи една година през, която двете организации ще си сътрудничат в следните области:
Трети проведен семинар в рамките на проект„Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение "
15.02.2009 ZdravenMediator.net
От 6 до 8 февруари 2009 г. в гр. Балчик се проведе семинар на тема „Провеждане на кампании за промоция на здраве сред групи в неравностойно положение с фокус роми” по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, компонент „Здравеопазване”, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз. Това е трети пореден семинар на тази тема, след проведените през месец декември в гр. Вършец и през месец януари в гр. Сливен.
Провеждащо се обучение по здравен проект бе посетено от представители на Министерство на здравеопазването и ДЕДВ към Министерски съвет
04.02.2009 ZdravenMediator.net
От 23 до 25 януари 2009 г. в гр. Сливен се проведе семинар на тема „Провеждане на кампании за промоция на здраве сред групи в неравностойно положение с фокус роми” по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, компонент „Здравеопазване”, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз. Това е втори семинар на тази тема, след проведения през месец декември в гр. Вършец.

Националният координатор на "Десетилетието на ромското включване" г-н Баки Хюсеинов, оцени положително дейността на здравните медиатори
09.01.2009 - от 05. 01. 2009 Дума стр. 8 Аида Ованес
„Над 110-имата здравни медиатори, назначени в населени места с преобладаващо ромско население, се оказаха наистина полезни.” – това сподели г-н Хюсеинов в интервю за вестник Дума.
Той продължи пред медията така:
Абонирахте ли се?
06.01.2009 ZdravenMediator.net
Продължава абонаментната кампания на вестник „Дром дромендар”

Къде да се абонирате?

Проф. д-р Ивайло Търнев е носителят на наградата за гражданска доблест "Паница" за 2008 г.
06.12.2008 снимка - dnevnik.bg
Проф. д-р Ивайло Търнев е тазгодишният носител на наградата за гражданска доблест "Паница", която бе връчена на тържествена церемония във Военния клуб.

Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" благодари на г-жа Антонина Желязкова, която предложи проф. Търнев за тази награда и на журито за безпристрастния избор на притежателя и за 2008г. Определянето на тазгодишната награда за доблест "Паница" е гордост за всички здравни медиатори, защото тя е и едно признание за тяхната мисионерска дейност. Факт е, че истинските последователи на благородното дело на проф. Търнев са именно здравните медиатори.

Здравните медиатори отново са ключова фигура в изпълнението на проект по програма ФАР 2005, компонент "здравеопазване"
05.12.2008 ZdravenMediator.net
На 13 и 14 декември 2008г. гр. Вършец стана домакин, на провело се обучение за здравни медиатори, РИОКОЗ, РЦЗ, общински експерти по социални въпроси и НПО, във връзка с изпълнението на проект BG 2005/017-353.01.03 – Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите. Тема на обучението бе „провеждане на кампании за промоция на здраве сред групи в неравностойно положение с фокус роми”. Участниците в обучението бяха общо 40. В рамките на същия проект е предвидено да се проведе обучение за още 60 човека и по този начин общо обучените да станат 100, както е предвидено в една от целите и задачите на проекта.
В рамките на обучението бяха представени успешно реализирали се досега практики в областта на здравни кампании за промоция на здраве. Беше отчетено от представители на различните институции, че както и до сега за успешното реализиране на проект ще се разчита основно на здравните медиатори, който ще осъществяват пряко сред населението здравноинформационна дейност за превенция и профилактика на туберколоза, сърдечносъдови, наследствени и онкологични заболявания, както по този начин ще мотивират хората за участие в медицинските дейности предвидени по проекта.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net