:: Новини

Девета национална конференция по етика с международно участие. Европейските етични стандарти и българската медицина
28.10.2013 ZdravenMediator.net
На 25-26 октомври в София се състоя Деветата национална конференция по етика, организирана от Медицинския университет – София, Българската академия на науките и Българския лекарски съюз. От името на Националната мрежа на здравните медиатори в Конференцията взеха участие Цвета Петкова, Диляна Дилкова, проф. Ивайло Търнев и студентът по медицина Мирослав Ангелов.
VII Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
10.10.2013 ZdravenMediator.net
На 27 септември, 2013, в Гранитна зала на Министерски съвет се проведе VII Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС на Р България, съвместно с Комисията по здравеопазването към 42-то Народно събрание на Р България и Министерството на здравеопазването. Партньори на инициативата са Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Национална мрежа на здравните медиатори в България, Националното сдружение на общопрактикуващите лекар в България, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, пациентски организации, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн.
МРЕЖАТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА МЕДИАЦИЯ В УЕЛВА, ИСПАНИЯ
26.09.2013 ZdravenMediator.net - Диляна Дилкова
Представители на Мрежата на здравните медиатори се включиха в работна група, фокусирана върху медиаторството, чиято първа среща се състоя на 20 септември в гр. Уелва, Испания. Работната група беше организирана в рамките на голяма конференция, посветена на интеркултурната медиация. Организаторите от университета в Уелва бяха подбрали разнообразие от теми, сред които Модели за интеркултурна медиация е Европа, Интеркултурна компетентност на професионалистите, предоставящи здравни услуги, Бариери в достъпа до здравната система, основани на културни различия, Комуникационни стратегии в интеркултурната медиация, Психично здраве и др.
Общи действия, насочени към преодоляване на расизма, нетолерантността и ксенофобоията
23.09.2013 ZdravenMediator.net
На 18 и 19 септември във Варна се проведе поредната среща между партньорите на проект ROMA MATRIX (Mutual Action Targeting Racism, Intolerance and Xenophobia). НМЗМ е част от партньорство между 19 организации от 10 европейски страни, чиито цели са насочени към преодоляване и намаляване на проявите, свързани с ксенофобия, дискриминация, расизъм и антиромски настроения, както и към създаване на условия за повишаване на толерантността и интеграцията. На срещата Мрежата на здравните медиатори беше представена от Анифе Хасан – заместник председател и Цвета Петкова – мениджър на проекта.
Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ набира кандидати за работа в Център за социална рехабилитация и интеграция
05.09.2013 ZdravenMediator.net
Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ спечели конкурс, обявен от Столична община, за управление на Център за социална рехабилитация и интеграция(ЦСРИ). Центърът се намира на територията на община „Илинден“ и приоритетно ще работи в общините Илинден и Възраждане.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция осигурява широк кръг от услуги по превенция за предотвратяване на рискове, които водят до девиантно поведение на децата и младежите, до недобра грижа на родителите за децата, отпадане от училище, сред рискови групи в уязвимите етнически общности.

Седма национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
05.09.2013 ZdravenMediator.net
Поредната инициатива за по-качествено и достъпно за всички здравеопазване ще бъде открита на 27 септември 2013 г., от 9:00 часа в Гранитната зала на Министерски съвет, която ще се проведе под патронажа на заместник министър-председателя и министър на правосъдието, председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси г-жа Зинаида Златанова.
Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, съвместно с Комисия по здравеопазването към 42-то Народно събрание на Република България и Министерство на здравеопазването.
Партньори на инициативата са Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Националната мрежа на здравните медиатори в България, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българският червен кръст, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, пациентски организации с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн и MSD.
Кандидат-студентски курсове за подготовка за прием в медицински университети в България за младежи от ромски произход
30.08.2013 ZdravenMediator.net - Цвета Петкова
Екипът на Фондация Здравни Проблеми на Малцинствата (ФЗПМ) вече четвърта година организира подготвителни курсове по биология и химия за млади роми, които искат да станат студенти в медицинските специалности на Медицинските университети (МУ) и Медицинските колежи ( МК) в България.
Узаконяване на домовете на ромите
16.08.2013 ZdravenMediator.net - Сдружение "Инициатива за равни възможности"
Ромите в България населяват териториално сегрегирани квартали, отличаващи се с лоша инфраструктура, липса на обществени услуги, липса на регулация и висок процент незаконност на построените къщи. Незаконните постройки са резултат на дългогодишно неглижиране на проблема от страна на местните власти.
Пресконференция за представяне на проект "Roma Matrix" в Сливен
26.07.2013 ZdravenMediator.net - Цвета Петкова
Вчера, 25 юли 2013, в Сливен мениджърът на проекта "Roma Matrix" Цвета Петкова, координаторът Диляна Дилкова, експертите д-р. Радосвета Стаменкова, Даниела Михайлова, Венцислав Кирков и здравни медиатори от община Сливен и община Котел представиха на пресконференция проекта и по-конкретно Центърът за равни възможности "Roma Matrix".
ROMA MATRIX - Общи действия, насочени към преодоляване на расизма, нетолерантността и ксенофобията
01.07.2013 ZdravenMediator.net - Цвета Петкова
През април 2013 г. Националната Мрежа на Здравните Медиатори стартира реализацията на проект ROMA MATRIX (Mutual Action Targeting Racism, Intolerance and Xenophobia). НМЗМ е част от партньорство между 19 организации от 10 европейски страни. Целите на проекта ROMA MATRIX са насочени към преодоляване и намаляване на проявите, свързани с ксенофобия, дискриминация, расизъм и антиромски настроения, както и към създаване на условия за повишаване на толерантността и интеграцията.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net