:: Новини

МРЕЖАТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ СТАНА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА ДЕЦАТА
19.01.2014 ZdravenMediator.net

В началото на декември 2013 г. Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ беше прието за член на Националната мрежа на децата (НМД) – свободен алианс от над 100 НПО, работещи в областта на образованието, социалните услуги, здравеопазването и други сфери, с водеща цел за застъпничество за правата на децата и тяхното благоденствие в България.
Непосредствено след това бяхме поканени да се присъединим към „Конференция на бъдещето“, която се проведе на 16 и 17 януари в гр. Казанлък с участието на организациите-членове на НМД. Целта на Конференцията беше да бъде разработено стратегическо планиране, включващо визията, целите и дейностите на НМД за периода 2014-2020 г.
Мрежата на здравните медиатори беше представена от Диляна Дилкова. Сред участниците беше и д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и член на Управителния съвет на НМД, която е обучител и застъпник на здравно-медиаторската програма от самото й начало.
Срещата премина изключително динамично – участниците бяха разделени в 9 работни групи, които работиха по поредица от задачи, резултатите от които бяха представяни и обсъждани. Подходът на организаторите включваше анализ на миналото на НМД и организациите-членове, отчитане на настоящите тенденции в сферата на детските политики – положителни и отрицателни, както и разработване на конкретни идеи и формулировки за стратегическите цели на НМД през следващите 6 години. Окончателният документ се очаква да бъде представен в началото на месец юни на годишната среща на НМД.
Присъединяването на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ като член на НМД беше дългоочаквано и приветствано като необходимо с оглед засилването на експертизата в сферата на здравните политики за уязвими групи. Това е и възможност за нови партньорства и популяризиране на резултатите от работата на здравните медиатори. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net