:: Новини

Мрежата на здравните медиатори в България представи медиаторството ни на международна конференция в Скопие
26.01.2012 ZdravenMediator.net
На 24 и 25 януари 2012 година в Скопие се проведе международна конференция на тема „Към по-добро здраве на ромите”, под егидата на Десетилетието на ромското включване 2005- 2015 в рамките на председателството на Република Македония. Целта на срещата беше да се представят добри практики за достъп на ромите до качествени здравни услуги.
Мрежата - в партьорство с НКБТХ по проект за превенция на трафик на хора
25.01.2012 ZdravenMediator.net
На 24 януари 2012 г. в резиденцията на френския посланик в България Н. Пр. Филип Отие се състоя пресконференция, на която бе представен проект "Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България”. Този проект се финансира от Посолство на Франция в България и ще бъде реализиран пилотно в община Варна. Продължителността на инициативата е 26 месеца, а общата стойност е 67 650 евро. Партньори са Националната комисия за борба с трафика на хора, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), Национална мрежа на здравните медиатори, община Варна и сдружение „Съучастие” – гр. Варна.
Здравни медиатори присъстваха на заключителното заседание на НССЕИВ
23.12.2011 ZdravenMediator.net - Калин Диков
На 22.12.2011г. в Тържествената зала на Централния военен клуб се проведе годишно, заключително, тържествено, коледно заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. На него присъстваха пет здравни медиатора, които бяха поканени от председателя на НССЕИВ и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов.
България помага за унифициране и подобряване на подходите на здравните медиатори в Сърбия
20.12.2011 ZdravenMediator.net - Венцислав Кирков
В периода 13-16 декември 2011 г., представители на сръбски неправителствени организации посетиха България. Те също използват подхода на здравното медиаторство, при работата със социално уязвими групи в Сърбия.
Четвърта национална среща "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика"
13.12.2011 ZdravenMediator.net - Калин Диков


От 8 до 9 декември в София се проведе четвъртата национална среща "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика", подкрепена за пореден път от Glaxo Smith Kline България. Този проект се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет с Председател г-н Цветан Цветанов, съвместно с Комисията по здравеопазването към 41-то Народно събрание на Република България. Партньори на ициативата са Министерство на здравеопазването, Българско сдружение по ваксинопрофилактика и "Национална мрежа на здравните медиатори".
20 здравни медиатори от цялата страна преминаха през втората обучителна сесия по програмата РОМЕД на Съвета на Европа
01.12.2011 ZdravenMediator.net - Калин Диков
В периода от 23-ти до 25-ти ноември в гр.Банкя се проведе обучителен семинар, организиран от Съвета на Европа (СЕ) по програмата РОМЕД.
Удължава се крайният срок на конкурса за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина до 01 декември 2011 г.
10.09.2011 ZdravenMediator.net
За трета поредна година Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на 30 курсисти от ромски произход за подготовка за кандидатстване за специалностите Медицина, Стоматология и Фармация в медицинските университети на България. Всички разходи, свързани с обучението, материалите, престоя и пътя на обучаемите се поемат по проекта, който е финансиран от Ромския образователен фонд. Крайният срок за подаване на документи е удължен до 1-ви декември 2011г.
Лъч надежда в здравеопазването за роми
07.09.2011 ZdravenMediator.Net
От 28 август до 4 септември 2011г. в комплекс „Лесопарка” край град Лясковец се проведе обучение по застъпничество за роми-студенти в медицинските университети. В обучението взеха участие и здравни медиатори, които разказаха на студентите за историята и статута на здравномедиаторската програма в страната, за участието на здравните медиатори в различни профилактични програми, извънредни здравни кампании и Националната мрежа на здравните медиатори, в която членуват. Очакванията са, здравните медиатори и медицинските специалисти-роми да са бъдещ екип в осигуряването на по-добър достъп до здравни услуги за роми.
ОБЩИНИТЕ ШУМЕН И НОВИ ПАЗАР ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА СОЦИАЛНИ СЪТРУДНИЦИ В СЕМЕЙНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР /СКЦ/
31.08.2011 ZdravenMediator.Net
Във връзка със създаването на Семейно-консултативни центрове в общините Шумен и Нови пазар, е обявен конкурс за социални сътрудници от местните общности със завършено средно образование. Други изисквания са те да владеят езика на общността и да са добре приети от нея.
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ЗДРАВНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА
17.08.2011 ZdravenMediator.Net
На 27.07.2011 Кабинетът прие План за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. В документа са заложени редица мерки за повишаване здравната култура на малцинствените групи и осигуряването на равен достъп до здравни услуги. Ключова фигура в изпълнението на Плана за действие е здравния медиатор.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net