:: Актуални обяви

НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА!

Нулева толерантност срещу трафика на хора!
 
Рисковете при сезонната работа в Швеция
 
Късното узряване на боровинките в Швеция и тази година може да направи много хора жертви на трудова експлоатация
 

В летния сезон много хора търсят възможности за сезонна работа извън страната, най-често в сферата на селското стопанство. Рисковете да попаднат на недобронамерени посредници, работодатели или дори познати и приятели стават все по-големи.
 
Пример за подобна ситуация е добивът на горски плодове в Кралство Швеция. Редица фактори доведоха до кризисна ситуация през лятото на миналата година, когато стотици български граждани се оказаха без препитание и средства да се завърнат в страната вследствие на слабата реколта на боровинки и късното узряване на плодовете.
 
По предварителни прогнози на шведските власти, реколтата от боровинки през 2013 г. ще узрее по-късно, след края на месец юли-началото на август месец, а изкупните цени на плодовете ще са по-ниски поради очаквана по-добра реколта и наличие на резерви от замразени плодове от миналата година. Всички българи, които планират да работят сезонно в Швеция трябва да знаят, че част от прекупвачите на боровинки (които са и шведи, и българи) извършват нелигитимно изкупуване на боривинки, като изкупните цени са трикратно по-ниски от реалните. Така много хора стават неусетно жертва на измама, а в последствие стават и жертви на трудова експлоатация.
 
Бъдете предпазливи, когато заминавате да работите в чужбина, особено при такъв тип сезонна работа. Рисковите фактори в подобна ситуация са много – отивайки да берете боровинки в Швеция, често нямате предварително подсигурени условия на живот в регионите, в които се добиват плодовете. Много от хората пребивават в мизерия, спят на открито и не разполагат с минималното от първа необходимост. Животът им зависи от атмосферните условия и резултатите от реколтата на плодове, която всяка година може да бъде различна. Тази несигурност по отношение на добива и доходите, както и новите изисквания към прекупвачите на горски плодове в Швеция, които трябва да изкупуват плодовете единствено от лицензирани фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, извън дома си, без средства да се приберат.
 
Важно е да знаете, че Швеция има категорични изисквания да имате здравна застраховка, да разполагате със средства за първоначална издръжка и заделени средства за завръщане в България в случай, че бъдете измамени и се окажете в безизходна ситуация! Допълнително съществува законодателство, регулиращо ползването на земите и условията за пребиваване на сезонни работници, с което трябва да сте запознати, за да не станете жертви на трудова експлоатация.
 
Националната комисия за борба с трафика на хора апелира – бъдете внимателни, когато планирате сезонна работа извън страната!
Все повече фирми в по-малките градове наемат хора на работа с обещание да ги командироват дългосрочно в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми в страната, които защитават наетите сезонно работници и успяват да убедят хората търсещи работа, че за тях няма рискове. Сред зачестилите случаи на трафик с цел трудова екплоатация през последните 2 години най-много хора са станали жертва на тази схема с обещания за добре платена работа за Германия, Белгия и Чехия. Предложенията на фирмите са на пръв поглед много добри – висока надница, особено спрямо българските условия, осигурена храна и настаняване, 8-часов работен ден и почивни дни. Условията на предложенията за работа обаче много често се разминават с действителността, когато хората стигнат на новото си работно място. Оказват се принудени да работят и живеят в мизерни условия, без никакво заплащене или минимално спрямо обещаното. Въпросът е защо тези хора не си тръгват, когато разберат, че са измамени и са в ситуация на експлоатация? Защото в повечето случаи работодателите взимат документите им за самоличност под някакъв предтекст и ги задържат при себе си. Следват заплахи, че ще ги обяват пред полицията за нелегално пребиваващи и нелегално работещи. Друг начин експлоататорите да задържат работниците е като им дават малка сума от изработеното от тях и им обещават издължаване през следващата седмица или следващия месец. Ситуацията, разбира се, се повтаря и следващата седмица, и следващия месец и така работодателят става „длъжник” на работника с хиляди евро и той не може да си тръгне без да ги получи.
 
Търсещите работа в чужбина трябва да бъдат предпазливи и към обяви, разлепени на улицата, в които фигурира единствено мобилен телефон, малко име и примамливо високо заплащане. Не трябва да бъдат подценявани и изключително привлекателни предложения за работа в чужбина, отправяни от познати и дори приятели – подобни предложения може да са предпоставка човек да попадне в неприятна ситуация извън страната – без работа, без документи, задлъжнял, в условия на живот, близки до робските и без средства да се върне в страната.  
 
Проеди да заминете, проучете следните неща:
 
 Проучете добре агенцията-посредник или източника на информация, а по възможност и работодателя, при когото отивате. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=23/02&WA=Exchanges/Firmi.htm .
 За да започнете работа, трябва предварително да подпишете договор на български език (или на език, който разбирате), както и на официалния език на страната на работодателя;
 
 Не давайте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог;
 Посъветвайте се с Националната комисия за борба с трафика на хора, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина;
• Вземете с Вас адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда, незабавно се свържете с тях или с полицията там - вие сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви бъде оказана помощ.

                   
 
ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:
Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)
Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.)
Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете: Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77; Бургас, тел.: + 359 56 814 218; Варна, тел.: + 359 52 820 677; Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222; Монтана, тел.: + 359 96305 471; Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241; Пловдив, +359 32 622 136; Русе, тел.: + 359 82 841 918; Сливен, тел.: + 359 44 61 11 02
ИА „Главна инспекция по труда" – гореща телефонна линия – 0700 17 670
Координати на дипломатическите представителства на Р България в чужбина:
Австрия (Виена): Адрес: 1040 Wien, Schwindgasse 8; тел.: +43 1 505 31 13, +43 1 505 64 44; e-mail: amboffice@embassybulgaria.at; konsulat@embassybulgaria.at;Embassy.Vienna@mfa.bg
Белгия (Брюксел): Адрес: Ул. Мосики №7,1180 Брюксел; тел.: +32 2 374 47 88, дежурен телефон в извънработно време: + 32 473 981 042; e-mail:Embassy.Brussels@mfa.bg
Консулска служба: Rue Copernic, 4C Bruxelles 1180, Uccle; тел.: +32 2 374 59 63;
Великобритания (Лондон): Адрес: 186-188 Queen's Gate, London SW7 5HL; тел.: +44 (0)20 7581 3144; +44 (0)20 7584 9400; дежурни телефони в извънработно време: + 4475813144, + 4475849400; Консулска служба: +44 (0)20 75893736; e-mail: Embassy.London@mfa.bg; consular@bulgarianembassy.org.uk
Германия
Посолство в Берлин: Адрес: Mauerstrasse 11, 10117 Berlin; тел.: +4930 201 0922, +4930 201 0923, +4930 201 0924, +4930 201 0925, +4930 201 0926; телефон за спешни случаи: 0049 176 12299190; Консулска служба: +44 (0)20 75893736; e-mail:Embassy.Berlin@mfa.bg; default@botschaft-bulgarien.de
Консулска служба Мюнхен: Адрес: Walhallastraße 7, 80639 München; тел.: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15; дежурни телефони в извънработно време: +49 172 888 10 56; e-mail: Consulate.Munchen@mfa.bg
Гърция (Атина): Адрес: Greece, 15452 Athens, 33-A Stratigou Kallari Str., Paleo Psychico; тел.: +30 2106748 106; +30 2106748 105; +30 2106748 107; +30 2106748 108; дежурни телефони в извънработно време: +30 6937 096 220; e-mail:Embassy.Athens@mfa.bg
Ирландия (Дъблин): Адрес: 22 Burlington Road, Ballsbridge, Dublin 4; тел.: +353 1 660 32 93; +353 1 660 30 22; дежурен телефон в извънработно време: +353 86 8167497; e-mail: Embassy.Dublin@mfa.bg
Испания (Мадрид): Адрес: Travesía de Santa María Magdalena 15, 28016 Madrid; тел.: +34 913 455 761, +34 913 456 651, +34 913 597 611; дежурни телефони в извънработно време: + 34 913 455 761, + 34 913 456 651; e-mail:Embassy.Madrid@mfa.bg
Италия (Рим): Адрес: Via Pietro Paolo Rubens, 21, 00197 ROMA; тел.: +39 6 322 46 40; +39 6 322 46 43; дежурни телефони в извънработно време: + 39 06 322 46 40; + 39 06 322 46 43; e-mail: Embassy.Roma@mfa.bg
Кипър (Никозия): Адрес: 13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia; тел.: +357 22 67 27 40; +357 22 67 24 86; дежурен телефон в извънработно време: +357 22 67 27 40; e-mail: Embassy.Nicosia@mfa.bg
Нидерландия (Хага): Адрес: The Netherlands, The Hague, Duinroosweg 9; тел.: +31 70 350 30 51, +31 70 354 08 76; дежурни телефони в извънработно време: + 31657448073; e-mail: Embassy.Hague@mfa.bg
Полша (Варшава): Адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland; тел.: +48 22 629 40 71; +48 22 629 40 72; +48 22 629 40 73; +48 22 629 40 74; +48 22 629 40 75; дежурни телефони в извънработно време: + 48 22 629 40 71/72; e-mail:Embassy.Warsaw@mfa.bg; Consular.Warsaw@mfa.bg
Португалия (Лисабон): Адрес: Rua do Sacramento a Lapa, 31, 1200-792 Lisboa, Portugal; тел.: +351 213 976 364; +351 213 976 367; дежурен телефон в извънработно време: +351 933 611 337; Консулска служба: мобилен тел.: +351 933 611 337 - за спешни случаи, след работно време и в почивни и празнични дни; e-mail: Embassy.Lisbon@mfa.bg
Унгария (Будапеща): Адрес: бул. Андраши № 115, 1062 Будапеща, Унгария; тел.: +36 1 322 08 24; +36 1 322 08 36; +36 1 342 37 38; дежурен телефон в извънработно време: + 36 20 534 4559; e-mail: Embassy.Budapest@mfa.bg
Чехия (Прага): Адрес: Praha 1, ul. Krakovska 6; тел.: +420 2222 12 011; +420 222 211 258; дежурен телефон в извънработно време: + 420 774 790 991; Консулска служба: +420222 211 727; +420222 210 229; e-mail: Embassy.Prague@mfa.bg
Швеция (Стокхолм): Адрес: Karlavägen 29, 11431 Stockholm; тел.: +46 8 20 67 13; +46 8 723 09 38; дежурни телефони в извънработно време: +46 707797 155; +46 765958 331; e-mail: Embassy.Stockholm@mfa.bg
Международна организация по миграция – гореща телефонна линия – тел. + 359 2 939 47 77
За пострадали от насилие:
Фондация „Асоциация Анимус" – тел. + 359 2 981 76 86
Фондация „Център Надя" - гореща телефонна линия за изчезнали деца 116 000

 

Още в Актуални обяви:

» Допълнително заплащане за здравните медиатори в условията на Коронавирус
» О Б Я В А - здравен медиатор за община Тунджа, 1 юли 2020 г.
» ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатора за община Тунджа
» Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
» Анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» Подписка - Валери Симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net