:: Актуални обяви

Кампания „Дом и сигурност за всеки”

Поредица експертни изследвания, проведени в последните години извеждат тревожни изводи, свързани със сериозни проблеми на жилищния фонд в страната, особено по отношение на уязвими групи и общности. Установеният значителен процент единствени жилища с неуреден законов статус е предпоставка за задълбочаване на идентифицираните проблеми.

Водени от това, предлагаме да бъдат подкрепени съвместни действия на администрациите на централно и местни нива и експертните граждански организации, насочени към преодоляване на заплахата от бездомничество в спешен порядък:

1. В рамките на обща експертна група с участието на МРРБ, НСОРБ и експерти от граждански организации: Изработване на предложение за адекватна законодателна промяна, която да позволи узаконяването на конструктивно устойчиви сгради, предстваляващи единствено жилище и диференциране на правилата за третиране на незаконни сгради за жилищни и нежилищни нужди; и инкорпориране на международно-правните мерки за защита в случаи на принудителни евикции в националното законодателство с цел недопускане на премахвания на единствени домове без осигуряване на подходяща алтернатива за обитателите им.

2. Извършване на подробно картографиране по места за идентификация на сгради, които са конструктивно устойчиви и са единствени жилища за обитателите си. Същото е необходимо да се извърши координирано на местно ниво, в кратки, предварително зададени срокове и във всичките 265 общини в страната.

3. Идентифициране на средства от страна на местните власти за изработване на регулация в нерегулираните зони, използвани за жилищно строителство, която да бъде максимално съобразена със съществуващото застрояване.

4. Определяне на общински терени за жилищни нужди, които да бъдет предложени на нуждаещи се лица за закупуване, като семействата бъдат подкрепени в процеса на изграждане на постройки, съобразени със строителните правила и норми.

5. В случай на идентифицирана необходимост след консултации с местните общности – изграждане на социален жилищен фонд.

6. Разработване на комуникационна платформа и стратегия за промяна на негативните нагласи по отношение на оздравяването на статуса на жилищния фонд с използване и популяризиране на успешни моделни проекти на местно ниво, които биха могли да бъдат мултиплицирани в общини с идентични или близки условия.

За изпълнение на предложените мерки считаме за необходимо организирането и събирането на необходимата налична информация в единен информационен масив, който да бъде използван при планирането на конкретни мерки на местно ниво. Смятаме, че това ще направи възможно срочното попълване на липсваща информация, необходима за целите на планирането. Местните власти да бъдат мотивирани да участват в процеса, като получат подходяща целева финансова подкрепа чрез възможностите на европейските фондове. СВАЛИ Формуляр-Кампания.docx
 

Още в Актуални обяви:

» Допълнително заплащане за здравните медиатори в условията на Коронавирус
» О Б Я В А - здравен медиатор за община Тунджа, 1 юли 2020 г.
» ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатора за община Тунджа
» Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
» Анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Подписка - Валери Симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
» КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net