:: Актуални обяви

Допълнително заплащане за здравните медиатори в условията на Коронавирус

Уважаеми госпожи и господа Кметове,

Във връзка с осигуряването на допълнителни трудови възнаграждения на медиаторите във Вашите общини, които работят на първа линия в условия на Коронавирус по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”, предоставяме Ви формуляри и указания за изпълнение на договора, включително и Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3 към договора, както и декларация за участниците по проекта.

Контактни лица по проекта от страна на Министерство на здравеопазването са както следва:

1.      Г-жа Нина Шербетова – главен експерт Дирекция “Международни проекти и програми“ и координатор на проекта – тел.:02/9301256, e-mail: nsherbetova@mh.government.bg   

2.      Г-жа Павлина Христова  – главен експерт Дирекция “Международни проекти и програми“ и финансист на проекта – тел.:02/9301230, e-mail: phristova@mh.government.bg Формуляри общини-допълнително плащане ЗМ.zip
 

Още в Актуални обяви:

» О Б Я В А - здравен медиатор за община Тунджа, 1 юли 2020 г.
» ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатора за община Тунджа
» Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
» Анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» Подписка - Валери Симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
» КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net