:: Актуални обяви

Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили

   Здравните медиатори да се запознаят с писмото и да осъществят незабавни екипни срещи по места с РЗИ и ОПЛ за уточняване на съвместната дейност по изпълнение на указанията на МЗ.
   Здравните медиатори да протоколират срещите и да отразят дейността си надлежно в отчет.

   Писмото може да бъде изтеглено ОТТУК: Pismo МЗ-Морбили.pdf
 

Още в Актуални обяви:

» Допълнително заплащане за здравните медиатори в условията на Коронавирус
» О Б Я В А - здравен медиатор за община Тунджа, 1 юли 2020 г.
» ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатора за община Тунджа
» Анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» Подписка - Валери Симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
» КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net