:: Галерия
Заключителна среща по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение"

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

13.07.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

г-н Венцислав Кирков - БАСП, г-жа Мария Методиева - Председател програма "Рома" на Институт Отворено общество, г-ца Димитрина Борисова - здравен медиатор 29.06.2009

10.08.2009


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net