Набираме средства от дарения за борба с епидемията от Коронавирус
22.03.2020 zdravenmediator,net

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ набира средства за ограничаване на разпространението на COVID-19.

В момента работят 245 здравни медиатори в 131 общини. Те са ежедневно в контакт с рискови общности в повишена мобилност, домакинства под карантина, ученици, които нямат достъп до онлайн обучение, на които раздават учебни материали и др. 

Здравните медиатори работят с уязвими общности и имат нужда от средства за закупуване на предпазни консумативи. Техните усилия ще помогнат на обществото ни да ограничи епидемията от коронавирус. 

Дарените средства ще бъдат използвани САМО за закупуване на предпазни средства, медицински консумативи, маски, защитни очила и костюми, дезинфектанти и други санитарни материали, необходими за работата на здравните медиатори на терен, както и за закупуване на тестове за COVID-19 за контактни здравни медиатори.

В какво се състои работата на здравните медиатори на терен:

- здравните медиатори са постоянно сред хората, за да ги информират какво е коронавирус и как да предпазят себе си, семействата и общността от разпространяване на заразата; 

- здравните медиатори работят с индивиди и семейства под карантина, като разясняват важността от спазването ѝ;

- здравните медиатори работят в партньорство с медицинските специалисти – напр. когато е необходимо съдействие от личните лекари;

- здравните медиатори разнасят рецептурни книжки и други документи между институциите и подпомагат хората в достъпа до нужните им лекарства;

- здравните медиатори пазаруват от аптеки за пациенти с хронични заболявания;

и е изключително важно да пазят себе си и хората около тях. 

НМЗМ се ангажира да закупува само консумативи, които отговарят на стандартите и препоръките на МЗ, РЗИ и други институции, отговорни за общественото здраве.

Периодично на сайта на НМЗМ ще бъде публикувана информация за какво са изразходвани средствата от постъпилите дарения.


Бъдете здрави!

Банкова сметка: Българска пощенска банка /БПБ/
IBAN: BG88BPBI79401064780501
BIC: BPBIBGSF


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net