Създаваме условия за улесняване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи, чрез проекта „Здравеопазване за всички“
02.03.2022 zdravenmediator.net, снимка: www.mh.government.bg

На 2 март 2022г. се проведе онлайн среща, на която бяха обсъдени основните цели, дейности и очаквани резултати, заложени по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори. Заместник-министъра на здравеопазването доц. д-р Любомир Бакаливанов откри срещата, а представители на Националната мрежа на здравните медиатори бяха проф. д-р Ивайло Търнев, координатор по проекта и Цвета Петкова.

Някои от акцентиращите дейности по проекта, са подобряване на механизма за прилагане на националните здравни политики на местно ниво, изграждане на ефективен модел на работа в кризисни ситуации (като пандемията от COVID-19) по отношение на социално изключени и изолирани общности, разширяване на обхвата на работата на здравните медиатори. 

Подробности за срещата можете да видите ОТТУК!

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net