Завърши цикъл надграждащи обучения за екипите на терен по проект „Заедно днес, заедно утре“ на Община Малко Търново
02.10.2023 zdravenmediator.net
Снимка: (childcare-mt-bs.eu)

В периода април – септември 2023 г. бяха проведени поредица от обучения за екипите, които работят на терен в гр. Бургас (кв. Меден Рудник и кв. Горно езерово), гр. Малко Търново и с. Звездец. Обученията са част от дейностите по проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст", в който е партньор и Национална мрежа на здравните медиатори. Целта на проекта е най-уязвимите семейства, в които има деца до 6 г. да имат по-добър достъп до здравни и социални услуги, особено в първите 1000 дни, а след втората си година да посещават редовно ясла и детска градина като първа стъпка и основа за включване в образователния процес в училище.    

Обученията са надграждащи и екипите по проекта получиха допълнителни знания в областта на ранното детско развитие, бяха повишени техните умения за работа на терен със семейства, в които има деца от 0 до 6 г. В тях взеха участие здравни медиатори, образователни медиатори, директори на детските градини и представители на общините Малко Търново и Бургас.Сред основните теми, които бяха разгледани са:
-       Ранно детско развитие (въведение, рамка за пълноценна грижа и основни етапи);
-       Проблеми на майчиното и детско здраве с фокус проследяване на бременността, психично здраве при децата и осъществяване на редовни профилактични прегледи при децата;
-       Работа с маргинализирани общности;
-       Как да се ориентираме в интернет при търсенето на здравна информация и работа за разбиването на митове по здравни теми (повишаване на дигитално-медийната грамотност);
-       Работа с информационни материали – разработване и осъществяване на здравно-информационни кампании.

Всяко обучение, освен лекционната част в зала, включваше и посещение на терен за обмяна на опит между работещите с отделните общности на територията на общини Малко Търново и Бургас. По време на тези посещения бяха идентифицирани семейства, които имат нужда от подкрепа от здравен и/или социален характер от страна на здравните медиатори.

В периода на надграждане на уменията, в четирите проектни локации бяха сформирани групи за взаимопомощ, чиито срещи предстоят до края на проекта. Предстои и реализирането на поредица здравно-информационни кампании, които ще бъдат съобразени със специфичните проблеми и нужди във всяка една общност.
  
Проект BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ се изпълнява от Община Малко Търново, в партньорство с Община Бургас и Национална мрежа на здравните медиатори, процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“  на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.
За повече информация, посетете адрес: https://childcare-mt-bs.eu/index.php





 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net