ПОКАНА за предоставяне на оферти за избор на експерт-юрист
29.11.2023 zdravenmediator.net

Проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ обявява покана за предоставяне на оферти с цел избор на експерт-юрист за изготвяне на правен анализ за целите на проекта. Експертът ще бъде избран въз основа на критерии, описани в настоящото Техническо задание. Краен срок за подаване на оферти – 14 дни от датата на публикуване на Поканата – 12.12.2023 г., 19.00 часа. Кандидатурите/ предложенията се подават по електронна поща на: cpetkova@gmail.com и d.dilkova@gmail.com

Поканата е в прикачения файл: Pokana.pdf 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net