ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ УЧАСТВАХА В ПЪРВИЯ ЕТАП НА ИНИЦИАТИВАТА „НАШИТЕ ОБЩИ ЦЕННОСТИ“
10.05.2024 zdravenmediator.net

През октомври 2023 г. Национална мрежа на здравните медиатори започна изпълнението на инициатива "Нашите общи ценности! Повишаване на способността за разбиране на основните ценности на ЕС сред ромски общности.“, Фонд „Действие“ в рамките на проект „Права и ценности“, финансиран от Европейския съюз и Фондация „Институт Отворено Общество“. Екипът на проекта включва Диляна Дилкова и Цвета Петкова, Иванка Абаджиева и проф. Майя Грекова.

В периода октомври 2023 г. – февруари 2024 г. под ръководството на проф. Майя Грекова беше направено проучване за анализ на нуждата и подготовка на програма за обучение на посредници за предвидената в рамките на инициативата информационна кампания за противодействие на дезинформацията по отношение на Европейския съюз.

През април и май бяха осъществени три срещи - обучения „Нашите общиценности“ в локациите София (4-5 април 2024 г.), Сливен (18-19 април 2024 г.) и Велико търново (9-10 май 2024 г.). В тях се включиха над 60 здравни медиатори от 39 общини

В програмата бяха включени дискусии върху основните ценности на Европейския съюз - човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и права на човека. Тези ценности са залегнали в Етичния кодекс на Национална мрежа на здравните медиатори и за всички участници беше изключително полезно да ги разгледаме както в една по-широка общоевропейска рамка, така и как ги разбираме и прилагаме в нашето ежедневие. Широко беше дискутирана гражданската активност - припомнихме си историята на здравното медиаторство и по какъв начин малките стъпки на обикновените хора могат да променят стотици човешки съдби и средата, в която живеем.

Работата в инициативата „Нашите общи ценности“  ще продължи през 2024 г. с изпълнението на информационна кампания, която ще включва дискусии и срещи по теми, свързани с правата на европейските граждани и ценностите на Европейския съюз, организирани на място в ромски общности.

 

Повече информация за изпълнението на проект „Права и ценности“ може да намерите на адрес: https://proeuvalues.osis.bg 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net