Мрежата участва в кръгла маса от партньорски проект за разпознаване на заплахата - трафик на жени с цел сексуална експлоатация
12.06.2024 zdravenmediator.net

Като партньор по проект I Rise, too: Овластяване на жените и момичетата от ромските махали за разпознаване на трафика на хора с цел сексуална експлоатация като форма на насилие, основано на пола, представители на НМЗМ участваха в заключителна кръгла маса на 7 юни в София съвместно с водещите експерти на фондация Дигнита. По време на срещата  бяха представени анализи, базирани на теренни проучвания в ромски общности в Казанлък и в Нови пазар. Цел на проекта беше да предостави и повиши знанията и информацията за трафика на жени с цел сексуална експлоатация сред уязвимите ромски общности,  да даде възможност за разпознаване на ранните признаци на трафик и насилие, основано на пола, както и да  обучи хора, които работят на терен сред общностите, за да могат да използват ефективно съществуващите механизми за идентифициране, насочване и подкрепа на потенциални жертви или жени в риск. 

    В рамките на срещата бяха споделени основните рискови фактори, които правят маргинализираните ромски общности от сегрегирани квартали, уязвими към насилие над жени и трафик на хора. Тези фактори включват бедност, ранни женитби, ранно отпадане от образователната система, неразпознаване на домашното насилие, употреба и зависимости към психоактивни вещества. Фондация "Дигнита" и НМЗМ подчертаха и ресурсите в общността и възможностите за създаване на модели за взаимодействие между заинтересованите страни за понижаване на риска от насилие на жени, основано на пола и трафик на хора с цел сексуална експлоатация.  Участниците бяха представители на национални институции и граждански организации. 

     „Започнете с по-далечни теми и проблеми: бедност, наркотици. Трябва да се говори за това как трябва да се възпитават децата, особено момчетата. Че трябва да им се говори от малки, че (момичетата) не са длъжни да ги слушат. Че могат да се разделят и без насилие. Попитайте ги дали говорят с по тези теми с децата. На момичетата трябва да се говори, че никой няма право да ги удря и унижава, ако се случи да потърсят помощ." - това ни съветват представители на общността от квартал Кармен в град Казанлък.

    Продължаваме да работим усилено в уязвими общности за намаляването на рисковете от насилие над жени, основано на пола, и трафик с цел сексуална експлоатация!

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net