:: Новини

Първо заседание на НССЕИВ към МС
09.04.2013 ZdravenMediator.net

   На 8 април в гранитна зала на МС се проведе първото заседание на НССЕИВ. Няколко дни преди това нашата организация получи писмо, изготвено от няколко ромски организации, в което те изтъкват своето недоволство и проблемите на ромите, които вместо да се решават, все повече се задълбочават. НМЗМ заедно с още 14 НПО подкрепи писмото, което на заседанието бе връчено на Министър-председателя Марин Райков.
   Заседанието бе открито от Премиера, който се обяви за равенство на етническите групи, неизползване на езика на омразата и за постигане на реални резултати в процеса на интеграция на ромите в обществото.
    Заседание трябваше да приеме отчет за работата на Съвета през миналата година, работна програма за 2013 г. и да избере заместник-председател от квотата на членуващите НПО.
    Зам. Председателя Стела Костова прочете отвореното писмо, подписано 0т 15 НПО,  в което се изтъква недоволство относно водещата се политика за интеграция на ромите в България. В него се иска промяна на структурата на НССЕИВ. Представителите на тези НПО предложиха да се създаде работна група и до следващото заседание на НССЕИВ да се подготвят и оформят тези идеи, след което в знак на протест напуснаха заседателната зала. Представителя на НМЗМ не подкрепи този протест, защото смятаме, че когато ответната страна има воля за преговори, протестите са излишни.
   Служебният премиер Марин Райков предложи още днес да започне обсъждането на институционалната промяна на Националния съвет и създаването на орган, който да отговаря и контролира изпълнението на Националната ромска стратегия до 2020 година. В крайна сметка се взе решение до 22 април, когато ще е следващото заседание на Националния съвет, работна група да потърси отговор на исканията на организациите, ангажирани с интеграция на ромите и да предложи решение, което да бъде обсъдено и прието от съвета. След напускането на организациите, Райков помоли останалите членове на съвета да не взимат никакви решения на днешното си заседание поради липсата на напусналите  колеги. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net