:: Новини

Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ набира кандидати за работа в Център за социална рехабилитация и интеграция
05.09.2013 ZdravenMediator.net

Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ спечели конкурс, обявен от Столична община, за управление на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). Центърът се намира на територията на община „Илинден“ и  приоритетно ще работи в общините Илинден и Възраждане. ЦСРИ-Илинден се намира на адрес кв. Захарна фабрика, бл. 48-А.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция осигурява широк кръг от услуги по превенция за предотвратяване на рискове, които водят до девиантно поведение на децата и младежите, до недобра грижа на родителите за децата, отпадане от училище, сред рискови групи в уязвимите етнически общности.

Интегрираната услуга ЦСРИ е насочена преди всичко към широка превенция на рисковото поведение на деца и  неглижирането на деца, чрез подкрепа на семействата за подобряване на грижите за децата вътре в семейството, ограничаване на рисковите фактори, превенция на процесите на маргинализация и подпомагане на социалното включване.

Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ обявява конкурс за следните длъжности – Управител на ЦСРИ-Илинден; Психолог в ЦСРИ-Илинден; Трима Социални работници в ЦСРИ-Илинден; Четирима Социални сътрудници в ЦСРИ-Илинден; Медицинска сестра в ЦСРИ-Илинден; Всичките, по-горе изброени на Трудов договор на пълно работно време. Счетоводител на ЦСРИ-Илинден на Трудов договор на 50 % трудова заетост.

 

Необходими документи:
- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Копие от диплома за завършено образование;

Документите се изпращат по електронна поща на: d.dilkova@gmail.com и okamenov@emhpf.org
Срок за кандидатстване: 30 септември 2013 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Индивидуално описание и изисквания за позициите може да прочетете ОТТУК

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net