:: Новини

НИЕ НЕ СМЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, но се представихме изключително!
03.06.2015 ZdravenMediator.net

За четиринадесети пореден път в края на месец май в Албена се проведе национална среща с медиите, организирана от Фондация „МОСТ- медии, общество, семейство, традиции " на тема „Лечение – леге артис – в условията на здравна реформа".

По традиция Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ), Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ (ФЗПМ) и нашите съмишленици - здравни медиатори, роми-студенти по медицина, представихме своята работа през изминалата година.

Основен акцент на форума беше поставен върху редките наследствени заболявания, които са над 6000 според представенаната информация от проф. д-р Ивайло Търнев. Той разказа за диагностиката и лечението на редките болести, посочи, че обемът от генетични изследвания се разширява непрекъснато, но все пак повече изследвания се правят за заболявания, които могат да се профилактират или могат да се лекуват.

Близо час продължи презентнацията на НМЗМ, по време на която експерти, здравни медиатори и роми-студенти по медицина представихме модели и подходи за промяна на ситуацията в ромските гета. Имахме възможност да разкажем подробно за работата ни през изминалата година – представихме резултатите от проектите "Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас" и Roma Matrix.

Огнян Каменов представи клип на филма Да построиш мост“, иницииран от Международната Организация по Миграция (IOM), който разказва за работата на здравните медиатори в България, Белгия и Франция. Цвета Петкова информира аудиторията за конкретни постижения в работата на здравни медиатори и бъдещи планове за разширяване на дейността им. Специален акцент беше поставен върху необходимостта от създаване на по-гъвкав модел за обучение и назначаване на работа на здравни медиатори. ФЗПМ в момента работи за създаване на възможност за работа на здравен медиатор в болница и експериментира модела в три болници – в Лом, Самоков и Ямбол. Порфесията здравен медиатор има нужда от подкрепа на национално ниво за разширяване на профила на здравния медиатор, за да могат нуждаещите се да получат по-добър и качествен достъп до здравни услуги.

Точно преди една година - в края на месец май 2014, на същия форум, обявихме старта на кампанията НИЕ НЕ СМЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, която цели да покаже положителни образи и примери сред ромите в България, да представи успели млади роми, които искат да се реализират, работят, учат и не са единици,НЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИЕ.

Една година по-късно аудиторията беше потопена в кампанията НИЕ НЕ СМЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ чрез разкази, споделяне на мигове, мисли, образи, изказвания от срещите и събитията в рамките на кампанията. Здравният медиатор Георги Николов разказа за своята мотивация и удовлетворение от работата си в ромската махала в Самоков, а Злати Рашев от Мъглиж покани журналисти и медици да посетят неговия град, за да видят каква теренна работа се извършва всекидневно, да съдействат за разрешаване на случаите, с които той се захваща. Анифе Хасан – заместник- председател на НМЗМ – вдъхновяващо сподели своя личен път и израстване като здравен медиатор, увери публиката, че хора като нея, като Злати и Георги, не са единици и не са изключение. Беше показана и фото-изложба с портрети на здравни медиатори и роми-студенти по медицина.

В заключение, студентките по медицина от Варненския медицински университет Таня Алекова и Магдалена Кирова разговаряха с публиката за пътя от ромската махала до медицинския университет и за желанието им да станат добри професионалисти. Таня сподели, че в нейното село Долни Цибър в Северозападна България 50% от ромите са висшисти и работят като учители, медицински сестри, но Таня ще бъде първият лекар от ромски произход в нейното село.

Аплодисментите на аудиторията и личните поздрави към екипа ни бяха неизброими, а нашето удовлетворение и чувство за добре свършена работа ни дават увереност, че трябва да продължим с нови съмишленици и нови вдъхновения.

Злати, Георги, Анифе, Таня и Маги не са изключение! Има още много като тях! Нека да отворим сетивата си, да ги приемем и да ги подкрепим!

Текст: Цвета Петкова

 

Снимки: Огнян Каменов

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net