:: Новини

Трета регионална среща - град Благоевград
20.10.2015 ZdravenMediator.net

На 16 и 17 октомври 2015 г. в Благоевград се проведе третата Регионална работна среща на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” по проект „Заедно за по-добро здраве”, финансиран от ГлаксоСмитКлайн. В срещата се включиха 26 здравни медиатори от областите Благоевград, Кюстендил, Дупница, София, София-област, Перник.
Първият ден на срещата беше посветен на споделянето на опит, трудности и постижения между здравните медиатори в различните населени места и общини. Като успешен опит, от самите здравни медиатори, беше посочена практиката на здравните медиатори в болници (Самоков и Благоевград). В края на деня се проведе дискусия относно работата на здравните медиатори на терен и по-добрата информираност, във връзка с Националната програма за превенция на рак на маточната шийка.
Във втория ден на срещата се включи д-р Иванка Василева, началник-отдел “Противоепидемичен контрол”, Дирекция “Надзор на заразните балести”, в РЗИ-Благоевград, с която здравните медиатори имаха възможност да обсъдят проблеми и да споделят опит в работата си по отношение на информираността за безопасността на ваксините, изпълнението на имунизационния календар и рисковете от неизпълнението му.
В подготвителната работа по темата “стратегическо планиране” здравните медиатори бяха разделени на две групи, всяка от които изготви и представи собствен SWOT-анализ. За делегати на националната среща по стратегическо планиране през пролетта на 2016 г., отново с гласуване, бяха избрани: Манчо Ванчев (Кюстендил), Георги Николов (Самоков), Даниела Захова (Брезник), Катя Кирилова (Благоевград), с резерви: Анна Илиева (София), Антоанета Ефтимова (Благоевград).
И на тази среща в бяха проведени дискусии относно подобряване работата на областните отговорници и отчетността на здравните медиатори към Мрежата и общините.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net