:: Новини

„ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ“ – ОЩЕ ДВЕ ГОДИНИ!
17.07.2018 zdravenmediator.net

    В тридневна работна среща в Будапеща по проект „Заедно за по-добро здраве“ взеха участие Диляна Дилкова (координатор на проекта за България), Иванка Абаджиева (асистент по проекта) и Георги Георгиев (здравен медиатор в община Ружинци). Участваха още представители на партньорските организации от останалите четири държави, включени в проекта – Словакия, Румъния, Унгария, Сърбия.
    В рамките на срещата бяха проведени дискусии относно постигнатото до момента в областта на институционализирането на националните здравно-медиаторни програми, подобряването на достъпа до здравни услуги на ромските общности, специфичните дейности, извършвани във всяка една от държавите-партньори. Беше проведено и посещение на терен за запознаване с работата на местните здравни медиатори, разговори със семейства и с местната власт.
    Компанията, финансираща проекта – ГлаксоСмитКлайн, потвърди своята ангажираност и подкрепа, като осигури още две години финансиране на дейности в петте държави. Ето какво предстои да се случи в България в периода юли 2018 – март 2021 г.: продължава организирането на ежегодните 5 регионални срещи, в които са поканени да участват всички здравни медиатори, работещи в страната; продължават посещенията във връзка с вътрешния мониторинг на работата на здравните медиатори по общини, както и обменните посещения, осигурявани от 2015 г. насам за всички новообучени здравни медиатори; осигурено е провеждането на ежегодна среща на здравните медиатори – областни отговорници, за подкрепа на отчетността и комуникацията с общините; дейностите по кампанията за лична хигиена сред деца – PHASE – ще продължат и освен здравни медиатори ще включат и още заинтересовани страни на местно ниво; ще започне работа по подготовка на наръчник с материали, необходими за придобиването на професионална квалификация „здравен медиатор“ в Медицински университет – София.
    Проект „Заедно за по-добро здраве“ започна през 2012 г. с основната цел да подкрепи разширяването и устойчивостта на здравно-медиаторните програми в България, Словакия, Румъния и Унгария. Дейностите през изминалите години включваха избор и обучение на здравни медиатори, които работиха в рамките на една година по проекта, а след това преминаха на делегиран бюджет към общините; застъпничество пред местни и национални институции; въвеждане на професията „здравен медиатор“ в нови общини; подобряване и уеднаквяване на отчетността на здравните медиатори; осигуряване на възможности за продължаващо обучение по теми, свързани с ежедневната работа на терен.   

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net