:: Новини

Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
31.07.2018 zdravenmediator.net

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г. Конкурсът се организира в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Средствата са предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.


Стипендиантската програма цели да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. Стипендиантите ще получат финансова подкрепа за период от една академична година с възможност за удължаване на този период, както и наставничество от ментор - професионалист в здравната сфера.


Краен срок за кандидатстване: 27 септември 2018 г., 18:00 ч.
Пълна информация за конкурса, включително за необходимите документи и начин на кандидатстване, можете да намерите на www.socialachievement.org.


Polina Westerhoven                                                       
Program Coordinator

TSA_logo2            DSC_0001.JPG 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net