:: Новини

ОТКРИХМЕ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ
26.03.2019 zdravenmediator.net

    На 25 март 2019 г., в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, официално бе открита новата учебна година за здравни медиатори от цялата страна. През тази година още 29 човека ще бъдат обучени от преподаватели от Факултета по обществено здраве към Медицински университет-София, екипите на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) и Българската асоциация по семейно планиране (БАСП), медицински специалисти, УНИЦЕФ, Националната комисия за борба с трафика на хора. Обучението за придобиване на професионална квалификация „Здравен медиатор“ се организира за седма поредна година от Националната мрежа на здравните медиатори, в партньорство с Факултета по обществено здраве към МУ-София. 
    Събитието бе открито от проф. д-р Ивайло Търнев, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Приветствия към новоизбраните медиатори отправиха зам.-деканът по учебната дейност на Факултета по обществено здраве към МУ-София проф. Магдалена Александрова, д-р Тонка Върлева, директор на дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите" към Министерство на здравеопазването, секретарят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет г-жа Росица Иванова, д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България, доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминацията, Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, председателят на НМЗМ – Антоанета Ефтимова, представители на НЦОЗА, Факултета по обществено здраве към МУ-София, ГлаксоСмитКлайн. 
     Новите попълнения сред здравните медиатори и тази година са избрани чрез конкурс, проведен в съответната община.  Основни критерии за избора им са: завършено средно образование; принадлежност към общността, в която ще работят и познаване на езика; съпричастност към проблемите на общността. Новите общини, в които от 2019 г. ще работят здравни медиатори, са  Банско, Бойчиновци, Брусарци, Бяла, Гулянци, Ивайловград, Крумовград, Полски Тръмбеш, Садово, Свищов, Силистра, Стамболово, Ценово, Червен бряг и с това броят им нараства до 131. 
     В рамките на обучителната програма те ще имат възможността да се запознаят с нормативната база и системата на здравни услуги в България, правата и задълженията на пациентите, както и да получат информация относно основни заболявания (превенция, профилактика и  лечение). Фокус в обучението е поставен още върху ваксинопредотвратимите заболявания, ранното детско развитие, превенцията и противодействието на трафика на хора, майчиното и детско здраве, семейното планиране, работата на терен.
    През 2018 г. с бюджет, осигурен от държавата, в България ще работят общо 245 здравни медиатори. След преминаване на обучението, здравните медиатори ще работят по различни здравни програми и проекти за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на  детската смъртност, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход. Те ще подпомагат работата на Регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях кампании в сферата на здравеопазването. В контекста на увеличаващите се случаи на морбили в Европа и регистрираните случаи на заболели и у нас през изминалите месеци, екипата работа между здравните медиатори и всички здравни институции по превенция на ваксинопредотвратими заболявания ще бъде ключова. Новообучените здравни медиатори ще работят и по експертния проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който стартира в България през 2010 г. и се разшири в пет европейски държави – България, Румъния, Словакия, Унгария и Сърбия.


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net