:: Новини

Снежните преспи не успяха да провалят провеждането на планираното в Ямбол обучение - по здравен проект
27.02.2009 ZdravenMediator.net

 

 Общинските   социални експерти са една от преките целеви групи към проекта, а проведеното им обучение цели    получаване на адекватни знания и умения за работа с ромското население, което да подобри като цяло процеса на  интеграцията на етническите малцинства в неравностойно положение в българското общество.

 

Участниците в семинара бяха избрани сред служители на местните подразделения на Агенцията за социално подпомагане, дирекциите „Бюро по труда”, общинските администрации. Едно от изискванията беше те да работят в една от шестте целеви области по проекта – Монтана, Видин, Сливен, Ямбол, Добрич и Разград.

Въпреки безпрецедентните зимни условия и трудното придвижване на участниците в семинара, всички планирани дейности протекоха нормално в подходяща работна обстановка. Както и на предишните такива проведени мероприятия по проекта, обучителите бяха отлично подготвени и мотивирани, което  пролича от проявения интерес на обучаващите се към информацията, която им се предостави. След края на семинара участниците отчетоха ползата от проведеното обучение за подобряване на знанията и уменията им в работата с ромската общност.

 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net