:: Новини

Нови мобилни кабинети ще извършват прегледи сред уязвими групи и отдалечени райони
28.02.2009 ZdravenMediator.Net

 

Дейностите по Компонент Здравеопазване от проекта са насочени към изработване и изпълнение на цялостна програмата за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечно-съдови и наследствени заболявания сред ромите; създаване на механизъм за кампании за цялостна здравна промоция и превантивни здравни грижи, адресирани към етнически малцинства в неравностойно положение на местно ниво; съдействие за изпълнението на програмата за прегледи с мобилни екипи за скрининг и ранна диагностика на социално значими заболявания. Целеви области с компактно ромско население, в което ще се провеждат прегледите по проекта, са Разград, Видин, Сливен, Монтана, Ямбол и Добрич. Дейностите по проекта ще се осигуряват от 6 мобилни кабинета:

 

 

                  1)      3 броя автомобили за извършване на лабораторни изследвания, качествени и количествени изследвания на кръв, бързи кръвни тестове.

                   2)      3 броя автомобили с ултразвукови апарати с няколко вида трансдюсери, позволяващи използването на един и същ апарат за диагностициране на различни заболявания при различни възрастови групи; електрокардиографи и спирометри за функционално изследване на дишането, измерване на кръвното налягане

 

През месец март 2009 г. профилактичните прегледи ще стартират в първите три от избраните целеви области по тази фаза на проекта – Ямбол, Монтана и Добрич. Здравните медиатори ще са основния ресурс в населените места за организиране и провеждане на здравноинформационната кампания, както и организирането на медицинските прегледите.

 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net