Желя Данчева Димитрова
Козлодуй

гр. Козлодуй
ул. „Христо Ботев” № 13

тел:0897 879 804;
имейл: Gelq_dimitrova@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в Община Козлодуй, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net