Мирена Петрова Бочева
Бяла Слатина

гр. Бяла Слатина
ул. „Климент Охридски” № 68

тел:0892 799 588;
имейл: mirena.emel@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Бяла Слатина, Председател на Етичната комисия на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net