Светослава Николова Христова
Търговище

гр. Търговище
ул.Мусала, № 15

тел:0895 131 049;
имейл: hristova.s@targovishte.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Търговище, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net