Фея Николаева Янакиева
Петрич

гр. Петрич

тел:0892 929 942;
имейл: feya.nikolaeva@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Петрич, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net