Камелия Василева Методиева
Самоков

гр. Самоков
ул. Г.Раковски 38

тел: 0893 544 039; 0897 531 224;
имейл: kamelia_15@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Самоков, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net