Ганка Стефанова Христова
Твърдица

гр Твърдица, п.к. 8890
ул. "Синчец" № 19

тел: 0892 924 196;
имейл: ganka_90@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Твърдица, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net