Лидия Катева Димитрова
Павликени

гр.Павликени
бул.Раковски, 2 /спортна зала/;

сл.тел:0888 099 833;
имейл: lidiya.k.dimitrova@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Павликени, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net