Сюлбие Исмаил Сали
Каолиново

гр. Каолиново
пл."Украйна", 4;

тел:0897 873 988;0889 233 754;
имейл: sulbie1988@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Каолиново, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net