Пенка Тодорова Тотева
Средец

гр.Средец
пл. "България", № 8;

телефон:0887 038 533;
имейл: penka_todorova1978@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Средец, член на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net