Сабире Раим Рамадан
Септември

с. Ковачево
обл. Пазарджик
ул. №34

тел: 0896 215 580;
имейл: sabire_ramadan@abv.bg
sabire_ramadan@abv.bg
здравен медиатор в Общ. Септември, член на УС на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"

- "Гордея се с работата си!"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net