Георги Руменов Георгиев
Ружинци

гр. Ружинци
ул. Георги Димитров, 31;

Сл. тел:0895 54 24 54;0877 410 489;
имейл: gogo891120@abv.bg>
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Ружинци, член на Етичната комисия на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net