Елза Миткова Методиева
Сандански

гр. Сандански
бул. Свобода, № 14;

тел:0895 266 208;
имейл: elza_metodieva1990@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Сандански, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net