Джеврие Юзеир Беширова
Върбица

общ. Върбица, с. Станянци
п.к. 9872, ул. „Балкан", № 62;

Тел:0885 301 446;0889 361 717;
имейл: djesi_beshirova@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Върбица, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net