Нурджихан Фатмова Вейселова
Полски Тръмбеш

гр.Полски Тръмбеш

тел:0988 871 412;
имейл: nura.7208@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Полски Тръмбеш, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net