Мича Мариева Колева
Средец

с.Орлинци
общ.Средец

тел:0884 568 637;
имейл: m.koleva96@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Средец, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net